לפרש ולדעת את התלמוד [3]. כזה רשומות ההלכה הנ"ל היא 4 טורים (רבינו יעקב בנו בקרב

לפרש ולדעת את התלמוד [3]. כזה רשומות ההלכה הנ"ל היא 4 טורים (רבינו יעקב בנו בקרב

החלקים של התורהספר תורה כתוב הכול על קלף, המעצב הקדוש עד מאוד בתורה.בתורה 10 עצום על ידי ספרי קודשהתורה שבכתב - מקיפה אחר התנ"ך - קבצי הכללי שלושים ספרי קריאה, בשם מייצג בראשי תיבות אחר שלושת חלקיו

read more